Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce wchodzą w życie przepisy trzech rozporządzeń autorstwa resortu klimatu i środowiska, związanych z implementacją unijnych ograniczeń dotyczących stosowania tworzyw sztucznych będące opakowaniami (dyrektywa single use plastic – SUP). Jednym z kluczowych punktów tych przepisów jest wprowadzenie opłat konsumenckich dla jednorazowych kubków i pojemników na żywność. Wprowadzenie tych opłat ma na celu zmniejszenie ilości plastiku w obiegu oraz promowanie bardziej zrównoważonych praktyk konsumenckich. Jednostki gastronomiczne będą musiały zatem zmienić swoje opakowania jednorazowe lub doliczać za nie opłaty dla użytkowników końcowych.

  1. Nowe opłaty za jednorazowe opakowania
  2. Lista produktów jednorazowego użytku z tworzyw wycofywanych z obrotu
  3. Wpływ na klientów – co się zmienia?
  4. Pojemniki na wynos bez opłaty konsumenckiej – Wyzwania i szanse dla przedsiębiorstw

Nowe opłaty za jednorazowe opakowania

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2024 roku konsumenci będą musieli ponosić dodatkowe koszty przy opakowaniach jednorazowego użytku. Najczęściej dotykać to będzie żywność typu fast food i jednostki handlu detalicznego. Opłata konsumencka wyniesie 20 groszy za jednorazowe kubki na napoje i 25 groszy za pojemniki na żywność. To istotne zmiany, które bezpośrednio wpłyną na portfele konsumentów, zachęcając ich do poszukiwania bardziej ekologicznych alternatyw.

Nowe opłaty mają na celu nie tylko ograniczenie ilości jednorazowego plastiku w obiegu, ale również generowanie środków finansowych na projekty związane z ochroną środowiska. Wprowadzenie tych kosztów ma skłonić konsumentów do przemyślanego wyboru opakowań i pobudzić branżę do poszukiwania bardziej zrównoważonych rozwiązań. Pojemniki na wynos bez opłaty konsumenckiej przemijają i są bardzo kontrowersyjną zmianą.

Lista produktów jednorazowego użytku z tworzyw wycofywanych z obrotu

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, pojawiła się także lista produktów, które znikną z obrotu od nowego roku. Są to m.in.

  • jednorazowe sztućce
  • talerze
  • słomki
  • pojemniki i kubki

z polistyrenu ekspandowanego. To kroki mające na celu ograniczenie obiegu niektórych szkodliwych materiałów i promowanie alternatyw opartych na materiałach przyjaznych dla środowiska.

Wycofanie tych produktów oznacza, że konsumenci będą zmuszeni szukać bardziej trwałych i ekologicznych opcji. Branża ma także wyjątkową okazję do inwestowania w innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, spełniające nowe standardy ekologiczne. To kolejny krok w kierunku budowania bardziej odpowiedzialnego społeczeństwa i gospodarki. Pojemniki na wynos bez opłaty konsumenckiej stają się przeszłością a opłata produktowa pobierana od pojemników zawierających nawet minimum tworzywa sztucznego – nawet na jedną porcję żywności np. posiłki gotowe będą obowiązkowe. W przypadku pojemników tego typu dyskusje były długie i burzliwe co najlepiej oddaje kontrowersje tematu.

 

Wpływ na klientów – co się zmienia?

Nowe przepisy wprowadzają konkretne zmiany dla klientów, szczególnie tych korzystających z opakowań jednorazowych. Wszyscy konsumenci będący użytkownikami końcowymi objęci ustawą SUP opakowań od 1 stycznia 2024 roku muszą uiścić opłatę konsumencką w wysokości 0,20 zł netto za każdy kubek na napoje i 0,25 zł netto za każdy pojemnik na żywność.

To oznacza, że ceny niektórych produktów i napojów pakowanych w jednorazowe opakowania wzrosną. Klienci, podejmując decyzje zakupowe, będą musieli zastanowić się nad wpływem swoich wyborów na środowisko i swoje finanse. To także szansa dla producentów i detalistów do wprowadzenia alternatywnych opcji opakowań i promocji produktów opartych na bardziej zrównoważonych rozwiązaniach.

Pojemniki na wynos bez opłaty konsumenckiej – Wyzwania i szanse dla przedsiębiorstw

Nowe przepisy stawiają przed przedsiębiorstwami wyzwania związane z dostosowaniem się do nowych standardów ekologicznych. Konieczność wycofania niektórych produktów i wprowadzenia opłat konsumenckich może wymagać znacznych inwestycji w nowe technologie i strategie marketingowe. Jednakże, dla przedsiębiorstw, które zdecydują się inwestować w zrównoważone praktyki, otwierają się nowe rynki i szanse na zbudowanie pozytywnego wizerunku marki. Pojemniki na wynos bez opłaty konsumenckiej będą jednak dostępne w hurtowniach dla właścicieli gastronomii i nadal będą mogli kupować je w tradycyjnych cenach.